Professorterningen er et velkendt stykke legetøj for mange. Den klassiske terning består af seks sider, som hver især har 9 farvede felter.

Der er altså seks forskellige sider, som har hver deres farve.

Det gælder om at blande terningen ved at dreje rundt på den. Når de mangefarvede felter er blandet tilfældigt, så kan man gå i gang med at løse professorterningen.
Løsningen er at samle alle felterne, så man til sidst står med en terning, hvor hver af de seks sider repræsenterer en farve hver. Det er ret kompliceret, da der skal anvendes bestemte algoritmer for at få flyttet de enkelte farvede felter.

Find gode råd på internettet

Netop denne kompleksitet er grunden til at professorterningen er blevet så populær. Det er blevet en disciplin at kunne løse den så hurtigt som muligt.
De fleste tænker at de kan løse den, men når de først går i gang, så finder de ud af hvor svært det er. Derfor er der noget prestige i at kunne løse den. Det er dog, som nævnt, svært i starten og derfor er det bedste råd at bruge internettet som hjælp.

Der findes et hav af tips og vejledninger på internettet. Det gælder både i form af tekst, illustrationer og videoer.