Jeg har brug for at finde en erstatningsadvokat, som har kompetence og mulighed for at gå hele vejen op til højesteret for mig. Jeg har lige vundet en erstatningssag i Aarhus byret, men den er blevet anket til landsretten af taberen.

Det er en forholdsvist kompliceret sag – og jeg er allerede udmattet ved tanken om, at de næste to år skal bruges sammen med advokater og i retten. Advokaten, jeg har haft til at køre sagen indtil nu, er meget dygtig, men ikke så erfaren. Hun er en ung kvinde i fuld gang med at bygge sin karriere op. Hun skal nok nå langt – ingen tvivl om det.

Erstatningsadvokater

Hun er en køn ung kvinde, som har et meget højt etisk niveau. Da hun fik at vide, at sagen bliver anket til landsretten, kontaktede hun mig med det samme for at sige, at hun ikke føler, hun har kompetencen til at køre sagen videre. Hun meddelte, at hun vil finde den bedst mulige advokat til mig, som kan tage sagen videre.

Hun spurgte mig også, om jeg havde noget imod, at hun følger med i sagens gang på nært hold. Hun ville gerne have erfaringen. Jeg kunne ikke nægte hende det – selvfølgelig må hun gerne det, hvis erstatningsadvokaterne indvilgede i det.

Sagen handler om arbejdsskader – eller rettere: Den handler om penge. Vi har et konstruktionsfirma og kan ikke undgå arbejdsskader. Det hænder, at en tømrer eller murer falder ned fra stilladset eller kommer til skade med et skarpt stykke værktøj. Han/hun skal have kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelt, også erstatning for at have mistet sin arbejdsevne.

Vi ved, at den slags ulykker og uheld sker, og derfor har vi en forsikring, som dækker os ind. Det koster rigtigt mange penge hver måned for den forsikring. Men nu har vi problemer med forsikringsselskabet. De nægter at betale, når vi rent faktisk har krav på det. Det er bare ikke godt nok.

Boligadvokat i Aarhus

I byretten her i Aarhus (hvor advokaterne også har kontor: https://bjsj.dk/boligadvokat-aarhus/ fik vi medhold i den sidste sag om erstatning til en af vores tømrere. Men forsikringsselskabet ankede, og nu skal vi i landsretten i Viborg.
Selskabet mener, at vi ikke tager de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Det er vi meget uenige i. Vi har sikre stilladser, vi har afskærmende bånd og plastikvægge på byggepladserne, vi sørger for, at hvert eneste sjaks chef er orienteret om reglerne omkring sikkerhed og pauser.

Vi foretager, vores egne tjeks, så vi kan konstatere om sikkerhedsreglerne, vi sætter, bliver overholdt af vores medarbejdere. Ser vi, at reglerne ikke bliver overholdt, ja så tager vi aktion på det. Vi har set det, og det har medført afskedigelse. Vi er ikke glade for at afskedige gode medarbejdere, men sikkerheden tager vi altså meget alvorligt. Det skal vores medarbejdere vide.

At forsikringsselskabet nægter at betale det, vi har krav på nu, er en kilde til bekymring. Vi er lidt bekymrede, fordi vi har læst om selskabets dårlige kurs i finanssektionerne i dagbladene. Jeg er ikke helt fri for at tænke, at vi bliver nødt til at finde et andet selskab hurtigst muligt.