Efter min juridiske embedseksamen for tre år siden fik jeg ansættelse som advokatfuldmægtig hos en boligadvokat i Aarhus. Det kunne umiddelbart lyde som et alt for ensformigt arbejde som advokat, men firmaet tager sig også af andre typer af sager, hvilket er en stor fordel i disse år, hvor boligmarkedet ligger lidt underdrejet med et meget lavt antal handler.

Under mine studier satsede jeg meget på at specialisere mig i skatteret, som jeg altid har fundet interessant. Og det er fortsat min forventning, at jeg på et tidspunkt kan blive partner i et advokatfirma og nedsætte mig som forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet.

Den danske skattelovgivning er meget kompliceret, så jeg regner med, at der vil altid være nok at lave for en erfaren skatteadvokat med et indgående kendskab til lovgivningen og de tidligere sager, der har skabt præcedens for, hvordan domstolene fortolker lovgivningen.

Men så længe jeg er ansat som advokatfuldmægtig må jeg naturligvis arbejde med de sager, som firmaets indehavere tildeler mig. Jeg er yngste jurist i firmaet, så det er endnu ikke de mest komplicerede sager, jeg får tildelt, men jeg har da kunnet konstatere en udvikling i retning af, at der lægges mere og mere ansvar på mine skuldre.

Jeg har haft et par sager omkring bodeling ved skilsmisse, men jeg må indrømme, at det ikke ligefrem er den type sager, jeg går efter. Det rent juridiske i den slags sager er der for så vidt ikke så mange ben i, men i hvert fald i nogle tilfælde er det så godt som umuligt at mægle mellem parterne, fordi de efter deres brud med hinanden er blevet så hadefulde overfor den anden part, at de slet ikke er til at rokke.

Det kan også være et problem, at enten manden eller kvinden har oplevet et eller flere eksempler på andre skilsmissesager, der har fået et bestemt udfald, og så føler de sig overbeviste om, at deres egen bodeling kan foregå på samme måde. Men det er langt fra altid tilfældet, og det kan det være svært at overbevise folk om, når det er er indædt had, der behersker deres følelser.

Advokatfirmaer: Novaindex.com, jeg arbejder i, beskæftiger sig normalt ikke med strafferet, så jeg har endnu aldrig prøvet at stå i retten som forsvarer for en person, der er tiltalt for kriminalitet af en eller anden grad. Og jeg kommer nok heller ikke til det, for det er ikke min primære interesse at optræde som forsvarer. Det er i mange menneskers opfattelse stort set det eneste, advokater beskæftiger sig med, hvilket formentlig hænger sammen med, at man i film og i tv-serier ser masser af forsvarsadvokater, mens det hører til sjældenhederne, at man i disse medier præsenteres for de mere dagligdags juridiske gøremål som for eksempel at bistå ved et ejerskifte.

Dagligdagen for en advokat er milevidt forskellig fra det billede, der tegner sig i spændingsfilm af den ene eller den anden art, og da de fleste mennesker aldrig eller kun sjældent er i berøring med en advokat, får mange mennesker let en idealiseret opfattelse af advokater.

I mellemtinden vil jeg læne mig op ad den par excellence bedste forsvarsadvokat på øko-krim området i Danmark: Peter Blinkenberg!