Arbejdsskade

Erstatningssager kan være lidt vanskelige at definere. Og i nogle tilfælde kan de være meget svære at håndtere. Ofte er der forsikringsselskaber og forskellige nævn, som bliver blandet ind i sagerne. Der kan være tale om ankenævn eller særlige styrelser. Erstatningssager fremkommer nemlig ikke kun som følge af politianmeldelser vedrørende vold eller trafikulykker. Der kan være tale om patientskader. Der kan være tale om arbejdsskader – se her. Lad os tage arbejdsskader, som et eksempel på, hvor kompliceret det faktisk kan være at få erstatning.

Forsikring

Normalt har vores arbejdsgiver en arbejdsskadeforsikring, der vil dække omkostningen til erstatning. Men der kan være tilfælde, hvor en arbejdsskade ikke anerkendes, og erstatningen bliver derfor næsten umulig at få. Dette er især tilfældet, hvis selve skaden ikke bliver anmeldt hurtigt nok. Der kan nemlig opstå mistanke om, at der ikke er tale om arbejdsskade – men om et andet forhold, der har medført, at du eventuelt ikke kan arbejde.

Har du derimod anmeldt arbejdsskaden hurtigt, så vil din arbejdsgivers forsikringsselskab indlede behandlingen af dit krav om erstatning. Dette kan være en ret langvarig proces, som kan trække ud i mange måneder. Du skal vide, at du kan anmelde arbejdsskaden til din arbejdsgiver, som har pligt til at anmelde den til forsikringsselskabet. Du skal dog være helt sikker på, at dette sker. Det kan være en lidt pinlig situation at komme i. Du vil måske føle, at du kontrollerer din arbejdsgiver. Det kan føre til et dårligt forhold imellem jer – også selvom I faktisk havde et godt forhold til hinanden, inden din skade skete.

Arbejdsskade advokat på banen

I sådan et tilfælde vil det sikkert være nemmere for dig, hvis du får en dygtig arbejdsskade advokat til at føre sagen for dig. Lige fra den første anmeldelse og hele vejen igennem de forskellige instanser, nævn og forsikringsselskaber, der bliver involveret. Det vil sikre, at du ikke skal finde dig selv i en ’pinlig’ situation overfor din arbejdsgiver. Det vil også sikre, at din sag bliver behandlet korrekt. Det vil også kunne sikre, at din sag bliver behandlet hurtigst muligt. Og det kan jo i nogle tilfælde være afgørende. Det er nemlig ofte, sådan at arbejdsskader medfører uarbejdsdygtighed i en kortere eller længere – endda meget lang – periode. I nogle tilfælde medfører den nedsat arbejdsevne, og dermed et krav om højere erstatning.

Tidskrævende

Tiden, der skal anvendes på en sag om erstatning som følge af en arbejdsskade, spiller derfor en stor rolle for mange mennesker. Vi vil jo ikke havne i en situation, hvor vi er nødt til at sætte os selv i gæld, for at familien kan fungere normalt.

Samtidigt spiller det også en stor rolle, at arbejdsskaden bliver vurderet korrekt. Er det en skade, der medfører midlertidig nedsat arbejdsevne – eller er det en skade, der fører til et permanent tab af arbejdsevnen? Det er afgørende for erstatningens størrelse – og her må der ikke være nogen tvivl. Skadens effekt skal vurderes korrekt, så du kan få en erstatning, der er retfærdig. Det kan tage flere år, inden skaden bliver vurderet korrekt. Dette skyldes, at det kan tage meget lang tid at finde ud af, om skaden har medført varige mén.