Angst hos veteraner

Vi lever i en hård verden, og vi lever i en verden, hvor det desværre af og til er nødvendigt at lade sværdet tale. For os i den civiliserede del af verden er det en reaktion på den aktion, som mindre civiliserede dele af verden udfører mod det Vesten, de misunder så kraftigt og dermed hader.  Uanset at disse krige og konflikter stort set altid har et religiøst afsæt (som regel Islam), ændrer det ikke på det faktum, at vores soldater ofte traumatiseres. Det sker jo, fordi de netop er civiliserede og har følelser til forskel fra de fanatiske muslimer og andre rabiate og gale hunde, der ikke besidder disse basale menneskelige egenskaber i samme grad. Og mange af vores soldater ender i frygtelige tilstande, der ofte diagnosticeres som “generaliseret angst”.

2014-07-16_15-02-53

Men hvad er det, der sker? Hvorfor får soldater, der er hjemvendte til trygge omgivelser pludselig angstfobier og/eller direkte generaliseret angst?

Posttraumatisk belastningsreaktion – eller oplevelsen af angst i flere år efter en traumatisk begivenhed – opstår i kølvandet på katastrofale hændelser. Dette kunne omfatte overfald, ulykker, naturkatastrofer, krig, dødstrusler og tortur. Man oplever ofte påtrængende erindringer eller såkaldte flashbacks og mareridt. Mange forsøger at undgå disse ængstelser ved at isolere sig fra andre (for ikke at blive mindet om noget), udvikle alkoholmisbrug og forsøge at undlade at sove.

Og bang! Der genkender vi jo det, vi ser og hører i medierne om soldater, der vender hjem og ender med at bo ude i skoven eller på en båd, fordi de simpelthen ikke kan magte hverdagslivet. Og disse psykisk sårede mennesker overlades som regel i stor grad til sig selv. Det samfund, der kunne sende dem i krig, vender dem ryggen, når de kommer hjem. En stor og alvorlig skamplet på Danmark!

Behandling af angst med tankefeltterapi

En af de metoder, der ofte hjælper krigsskadede soldater med fobier, generaliseret angst eller social angst er tankefeltterapi, som du kan læse meget mere om her: http://www.angst-behandling.com/

Desværre er der mange læger, der anser de følelser, der komme rtil udtryk hos den angsramte som symptomer, og det er jo, hvad læger har lært at behandle – altså symptomer. Frem med receptblokken, et venligt klap på skuldrene og ud af døren med den stakkels angstramte. Det dur ikke – og det indser flere og flere heldigvis.

Man kan ikke hjælpe for alvor ved at behandle følelser med medicin. Man skal i stedet ind og grave i og arbejde med, hvad der sker i hjernen hos den, der lider af angst. Og så vende det. Og det er, hvad tankefeltterapi gør – og meget ofte med imponerende og hurtige resultater.