Fagforeninger, hvad kan de gøre for dig?

Har man et fast job, med en sikker indkomst og forhold der er til at tage og føle på, og mener man overordnet, at ens jobsituation kører på skinner, så kan det at være medlem af en fagforening måske virke mærkeligt. Hvorfor betale for medlemskab til noget, som man ikke står og har brug for? Det er det samme som med ens indboforsikring, eller rejseforsikringer—man køber dem for at være på den sikre side, så hvis uheldet skulle være ude, og der sker en kortslutning i en elinstallation, eller man brækker benet på de franske ski bakker, så er der hjælp at hente. fagforeningEn fagforening hjælper hvis man mister sit job, men der bliver også arbejdet aktivt i krogene for, at netop du har de allerbedste forhold på arbejdspladen, og at lønforhandlinger kommer bedst muligt ud til din fordel. For et bedre indblik i hvad der sker i de bureaukratiske kroge, så læs endeligt videre!

En fagforening er en organisation, som består af en sammenslutning af faste lønmodtagere inden for forskellige erhverv. Dertil kommer, at der findes en del fagforeninger, hver med sine lønmodtagere, som f.eks. Dansk Metal og folk der arbejder i industrien, eller HK og folk inden for handels- eller kontor fag. Den vifte af alsidige fagforeninger administrerer en række forhold, som alle er inden for medlemmernes, altså lønmodtagernes, interesseområder. Der er tale om fire overordnet hovedområder, som hver går ind og øger mulighederne for det individuelle medlem på mange fronter.

Det første område omhandler de mest essentielle dele af ethvert job: løn. Fagforeninger går ind og samarbejder med virksomheder og arbejdspladser om løn og arbejdstider, herunder også hvad for regler der gør sig gældende for overarbejde. Det er aftaler som fornyes og forbedres med hver overenskomstforhandling, som processen er navngivet i fagtermer. I sådanne situationer, der taler fagforeningerne medlemmernes sag, og de arbejder aktivt for at sikre de bedste arbejdstidsvilkår og en løn der afspejler det stykke arbejde, som medlemmerne udfører for de pågældende virksomheder.

Næst, så fungerer fagforeningerne også som et juridisk sikkerhedsnet for lønmodtagerne. Medlemmer kan gå til deres fagforening og blive bistået igennem rådgivning med de problemer, som der nu engang måtte være eller opstå på arbejdspladsen. Skulle man miste sit job, så yder fagforeningerne den service, at de er behjælpelige med at rette medlemmernes opmærksomhed mod a-kasserne, som organiserer og tilrettelægger ens arbejdsløshedsforløb i tæt samarbejde med fagforeningen.

Videre kommer, at fagforeninger søger at tilbyde deres medlemmer de bedste muligheder for efteruddannelse inden for deres fag. Virksomheder og fagforeninger slutter derfor fælles trop, så lønmodtagerne kan dygtiggøre sig inden for deres fag, der i sidste ende tjener både arbejdsgiver og den ansatte i det videre ansættelsesforløb.

Fagforeningernes fjerde og sidste hovedopgave består i at kæmpe for stadig bedre forhold set gennem et politisk sigte. Her tænkes på kampagner og stillingstagen i den politisk debat, som undertiden er rettet mod arbejdsmarkedet og de vilkår og forhold der hører sig til. Her er fagforeningen bedre udstyrer juridisk til at kæmpe én fælles kamp, end man er som enkeltperson.

Så selvom situationen på arbejdspladsen er idyllisk og virker sikker, så vil et medlemskab af en fagforening være en virkelig god idé, bare for at være på den sikre side!